Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN:

"Kami siap memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati  kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"